Rodokmen je krásným odrazem minulosti

Milovali jste, když vám babička za dlouhých večerů, už jako dítěti vyprávěla o svých předcích, o mamince, tatínkovi i sourozencích. Cítili jste zvláštní atmosféru těchto sdělovaných informací a toužili jste si tohle všechno pěkně sepsat? Když jste povyrostli, z touhy se stala realita a vy jste si poctivě udělali mnoho poznámek, abyste na nic nezapomněli. Od svého táty jste navíc převzali jako klenoty veškeré staré fotky a nyní je chcete zapůjčit někomu, kdo zpracuje komplexní informace a celý genealogický rozbor vašich vztahů k předkům. Vaše úsilí a úsilí badatelů se jistě vyplatí, protože právě takto zpracovaný dokument bude i pro další generace vašich potomků znamenat určité období minulosti, která bude perfektně zmapované a vypovídající.

Minulost, která bude mít konkrétní podobu

Dát své minulosti jasnou tvář a ozřejmit všechny vztahy, které předcházely vašemu narození, to je práce historiků a badatelů, kteří jsou připraveni zjistit všechno z vaší historie. Díky zachovaným dokumentům, matričním knihám, pracovním knížkám, vojenským knížkám i dobovým fotografiím, je možné dopátrat se mnoha zajímavých vztahových náležitostí. Možná i vy sami znáte část historie z vyprávění svých prapředků a zbylé informace se tedy budou už doplňovat jen na bílá místa. Krásně graficky zpracovanýrodokmen tak bude tichým svědkem mnoha vztahů a vazeb, které předcházely vašemu nynějšímu životu. Dejte svým dětem dárek, dejte jim v této podobě doklad o jejich původu, s doloženými kořeny jejich vlastního života.